Hvor længe holder et stråtag?

Er du bekymret for hvor længe et stråtag holder? Og sidder du derfor inde med spørgsmålet; hvor længe holder et stråtag? Et stråtag er et naturprodukt, der arbejder- og ældes forskelligt. Tagets levetid vil derfor både afhænge af både materialernes- og håndværkets kvalitet, men også af hvilke lokale forhold, der gør sig gældende. F.eks. tagets hældning samt forekomsten af lys, skygge og luft omkring stråtaget. Sunde materialer og godt håndværk betyder kvalitet for tagets levetid.

De sidstnævnte faktorer er svære at ændre på, men sunde materialer og godt håndværk, er valg fra din side, der kan medvirke til at give dit tag en længere levetid.

Din tækkemand, hjælper dig til et holdbart stråtag!

Titlen tækkemand er ikke en beskyttet titel, derfor vil der også kunne opleves meget store forskelle i både kvalitet, metode og udførsel af håndværket, herunder stråtagets holdbarhed og udseende.

Dansk Tækkemandslaug og BYG-garanti: Som medlem af Dansk Tækkemandslaug har jeg forpligtet mig til at leve op til laugets normer. Dette giver dig som kunde en sikkerhed for, at håndværket udføres efter danske normer. Medlemmer af Dansk Tækkemandslaug er nemlig forpligtet til at følge Tækkevejledningen, der er et teknisk regelsæt, med udgangspunkt i det danske bygningsreglement. Dansk Tækkemandslaug har eksisteret siden 2001, og har siden da – ud over at sikre et højt håndværksmæssigt niveau – haft til opgave at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan.

Alle foreningens medlemmer er også medlemmer af Dansk Byggeri. Det betyder, at enhver opgave udført af et medlem i Dansk Tækkemandslaug er dækket af Byg Garanti-ordningen. Ligeledes stiller Dansk Tækkemandslaug selv en række faglige krav til, hvem der kan blive medlem.

Materialernes kvalitet har en påvirkning på hvor længe et stråtag holder!

Materialet, der i dag anvendes til de fleste stråtage, er tagrør. De vokser i vådområder og strandenge over hele landet. Endvidere er man i dag begyndt at dyrke TækkeMiscanthus som landbrugsafgrøde, der ligner de traditionelle tagrør, men er en anden græsart. Der produceres ikke tagrør nok i Danmark, derfor importeres størstedelen af af tagrørene i dag fra udlandet, primært fra Rumænien, Polen, Tyrkiet og Sverige.

Tagrørene kan variere i farve, tykkelse og længde. Hvorfor en vigtig del af mit arbejde som tækkemand, at udvælge og sortere de bedst egnede rør, til den enkelte opgave. Det er også overordentligt vigtigt, at rørene er sunde, tørre og fri for f.eks. svamp og skadedyr. Derfor kontrollerer vi altid, ved modtagelsen, at materialerne er i overensstemmelse med de materialer, der er bestilt hos vores producent.

holder et stråtag