Stråtag Rygning

Rygning af Stråtag

Rygning af stråtag har den funktion, at den skal afslutte taget foroven, dvs. dække og beskytte det øverste lag afsluttende rør.

Også stråtagets rygning, udføres efter egnstypiske traditioner og i mange varianter og materialer.

De mest almindelig typer, er Lyng – og Halmrygning (også kaldet mønning).

Men vi tilbyder også at udføre andre typer rygninger som f.eks. Holstensrygning og montering af Kobberrygning, der aldrig skal skiftes.​

​Kontakt os hvis I ønsker et uforpligtende tilbud på rygning eller mønning af stråtag på 40 46 36 74 eller post@johnbriston.dk

Halmrygning / mønning af stråtag

​Halmrygning – eller mønning, udføres som regel af havrehalm. Halmrygningen kan være fastholdt med rygtræer af kløvet egetræ. Ofte fastholdes halmen også af galvaniseret trådvæv eller plastnet.

Levetid ca. 3-5 år.

Holstensrygning

Holstensrygning er en rygning, hvor tækkerørene fra hver tagside er syet fast i små håndfulde med rodenderne op i mod hinanden.

Levetid ca. 15 år

Lyngrygning:

​Lyngrygningen udføres af lyngris, fastholdt af f.eks. kobbertrådvæv. Lyngrygningen er ikke tæt, derfor lægges der et lag tagpap eller tilsvarende materiale, under lyngen, der kan lede vandet væk.

Levetid ca. 7 år

Kobberrygning

​Kobberrygning er en ny form for rygning af stråtag i Danmark. Metoden stammer fra Holland, hvor man har mindst lige så store traditioner for stråtag som i Danmark. Rygningen udføres og monteres som individuel løsning, eller af præfabrikerede elementer af tækkemanden selv. For at en kobberrygning skal virke optimal, bør den have en min. højde på 70 cm. En kobberrygning har min. en parallel levetid som selve stråtaget, og den kan have en positiv virkning mod begroning på tagfladen. Vi er stolte af at kunne tilbyde denne i Danmark ikke særligt udbredte rygningsmetode.

Levetid: ca. 100 år