Vedligeholdelse af stråtag

Vi tilbyder selvfølgelig også, at udføre renoverings, reparations –og løbende vedligeholdelse af stråtag. Ligesom vi gerne yder gratis rådgivning omkring omlægning af eksisterende tage. Det være spørgsmål om nytækning, brandsikring, indkøb -og opsætning af kviste, eller vurdering af eksisterende stråtages slidlag og levetid. Det kan også være  overvejelser og tvivlsspørgsmål i forbindelse med huskøb. Så kontakt os hvis du har brug for rådgivning i forhold til vedligeholdelse af stråtag!

Vi rådgiver gerne

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dit stråtag eller indhent et uforpligtende tilbud om arbejder.

I det nedenstående kan du læse lidt om levetid og vedligehold af dit stråtag. Endvidere er du som sagt altid velkommen til at kontakte os, for gode råd i forbindelse med vedligeholdelse af stråtag!

Levetid ved vedligeholdelse af stråtag

Under normale forhold vil et veludført stråtag, der løbende bliver efterset og vedligeholdt, have en gennemsnitlig levetid på mellem 30 og 50 år.

Tagets hældning og orientering I forhold til verdenshjørner, samt lokale forhold, som f.eks. sol, vind, skygge og fugt, vil have indflydelse på denne. F.eks. holder tagflader, der vender mod nord, normalt længere end sydvendte flader, pga. solens ultraviolette stråler, der har en nedbrydende effekt på tækkerørene.

Mos på stråtaget

På især nordvendte tagsider, vil du med tiden kunne opleve, at der vokser mos. Som tækkemand tilbyder jeg også, nænsomt og effektivt, at afrense dit stråtag for mosbevoksninger. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Hvad kan du selv gøre, ved vedligeholdelse af stråtag?

Et stråtag, skal som andre dele af huset, vedligeholdes og efterses med jævne mellemrum. F.eks. bør man efterse taget for følgende punkter, forår og efterår:

  • Er der skader eller huller i rygning, tagflade eller kviste som følge af slid eller storm, bør de udbedres hurtigst muligt.
  • Trænger rygningen til udskiftning?
  • Er skotrenderne rene for  bladnedfald, ellers kan det fjernes med en blød løvrive
  • Er der større mosangreb, kan de evt. fjernes med en blød løvrive. Kontakt evt. din tækkemand for et tilbud.
  • Trænger udvendigt træværk som f.eks. vandbrædder, vindskeder og kviste til efterbehandling?
  • Vokser der planter op i – eller på taget, bør de fjernes.

Vi kommer gerne og hjælper og rådgiver dig i forbindelse med vedligeholdelse af stråtag!

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf: 40 46 36 74 eller skrive en mail på post@johnbriston.dk for et uforpligtende tilbud. Vi køre ud i hele København og Sjælland